Studia I stopnia - oferta dydaktyczna 2019/2020

Od roku akademickiego 2007/2008 Akademia Górniczo-Hutnicza stosuje trzystopniowy system kształcenia (tzw. System Boloński):

  • I stopień (6-7 semestrów) kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata,
  • II stopień (3-4 semestry) kończący się uzyskaniem tytułu magistra,
  • III stopień – przygotowujący do samodzielnej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, i kończący się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

 

Oferta kształcenia obejmuje 62 kierunki studiów prowadzonych na 16 wydziałach.