Studia I stopnia - oferta dydaktyczna 2018/2019

Od roku akademickiego 2007/2008 Akademia Górniczo-Hutnicza wprowadziła trzystopniowy system kształcenia (tzw. System Boloński):

  • I stopień (6-7 semestrów) kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata,
  • II stopień (3-4 semestry) kończący się uzyskaniem tytułu magistra,
  • III stopień – studia doktoranckie  – przygotowujący do samodzielnej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, i kończący się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

 

Oferta kształcenia obejmuje 62 kierunki studiów, w tym ponad 200 specjalności prowadzonych na 16 wydziałach.

 

 

KierunekStudia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
I
stopień
II
stopień
I
stopień
II
stopień
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Budownictwo
Górnictwo i Geologia
Inżynieria Środowiska
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Edukacja Techniczno-Informatyczna
Inżynieria Ciepła
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Obliczeniowa
Informatyka Stosowana
Metalurgia
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Automatyka i RobotykaElektrotechnikaInformatyka
Inżynieria BiomedycznaMikroelektronika w Technice i Medycynie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Elektronika
  
Elektronika i Telekomunikacja

 
Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)

Informatyka  
Teleinformatyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i RobotykaInżynieria AkustycznaInżynieria Mechaniczna i Materiałowa


Mechanika i Budowa Maszyn
 
Inżynieria Mechatroniczna
Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim)


Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ekologiczne Źródła Energii


GeofizykaGeoinformatyka
Górnictwo i Geologia


Informatyka StosowanaInżynieria ŚrodowiskaOchrona ŚrodowiskaTurystyka i Rekreacja   
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Geodezja i KartografiaGeoinformacja
Inżynieria ŚrodowiskaWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
CeramikaChemia Budowlana

Inżynieria Materiałowa


Technologia Chemiczna
Wydział Odlewnictwa
Inżynieria Procesów OdlewniczychKomputerowe Wspomaganie Procesów InżynierskichWydział Metali Nieżelaznych
Inżynieria MateriałowaMetalurgiaZarządzanie i Inżynieria ProdukcjiWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Górnictwo i GeologiaInżynieria Naftowa i GazowniczaWydział Zarządzania
Informatyka i EkonometriaZarządzanieZarządzanie i Inżynieria Produkcji

 •
Wydział Energetyki i Paliw
Technologia ChemicznaEnergetykaEnergetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medyczna

  
Fizyka Techniczna

  
Informatyka Stosowana

  
Wydział Matematyki Stosowanej
MatematykaWydział Humanistyczny
Informatyka Społeczna
Kulturoznawstwo  Socjologia