Teleinformatyka

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

     

Teleinformatyka to nowatorski kierunek studiów dziennych – inżynierskich i magisterskich – łączący osiągnięcia informatyki i telekomunikacji. Studenci zajmują się tworzeniem sieciowych aplikacji i usług informatycznych, projektowaniem i optymalizacją sieci komputerowych, przetwarzaniem i przesyłaniem wszelkiego rodzaju informacji: zdjęć, dźwięków, filmów czy tekstu, wreszcie bezpieczeństwem tych informacji w sieci. Zajęcia prowadzone są przez Katedrę Telekomunikacji AGH we współpracy z firmami takimi jak Akamai, Cisco, Comarch, DreamLab, Ericpol, Google, Intel, Motorola, Nokia czy Orange.

Szczegółowy opis kierunku znajduje się na stronie: teleinformatyka.kt.agh.edu.pl

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę na temat:

 • sieci Internet, sieci komórkowych, Wi-Fi, sieci operatorskich,
 • systemów operacyjnych oraz języków programowania, w tym języków obiektowych i skryptowych, tworzenia stron WWW oraz pisania aplikacji webowych i sieciowych (również na smartfony),
 • urządzeń sieciowych takich jak rutery, przełączniki i zapory ogniowe (firewalls),
 • baz i centrów danych w sieci, wirtualizacji i chmur obliczeniowych,
 • przetwarzania i przesyłania wszelkiego rodzaju danych: tekstu, dźwięku, filmów (również 3D),
 • bezpieczeństwa sieci Internet i oferowanych w niej usług.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • kierunków rozwoju sieci i oprogramowania, m.in. mediów społecznościowych, rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, Internetu Rzeczy, wirtualizacji sieci, chmur obliczeniowych i oprogramowania otwartego, 
 • przetwarzania dużych ilości danych (big data, data mining),
 • bezpieczeństwa oprogramowania, ataków hakerskich, testów penetracyjnych, wirusów komputerowych i szyfrowania danych, 
 • pracy w ramach dużych projektów teleinformatycznych i zarządzania projektami,
 • zakładania własnej firmy nastawionej na innowacje z dziedziny IT.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • pisać, używając odpowiednich platform i środowisk programistycznych, własne aplikacje sieciowe, serwisy webowe oraz interaktywne strony WWW,
 • tworzyć bazy danych i aplikacje na telefony mobilne (smartfony),
 • rozwiązywać zadania programistyczne przy użyciu napisanych przez siebie algorytmów,
 • konfigurować urządzenia sieciowe, takie jak rutery, przełączniki i zapory ogniowe (również sieci wirtualne),
 • przeprowadzać symulacje komputerowe działania usług i transmisji danych w sieciach teleinformatycznych,
 • projektować sieci komputerowe i systemy telekomunikacyjne, kablowe i bezprzewodowe, w tym sieci komórkowe i Wi-Fi,
 • administrować systemami i sieciami teleinformatycznymi,
 • przeprowadzać analizę ruchu danych (wideo, rozmowy telefoniczne, pliki) w sieci Internet,
 • przetwarzać dane cyfrowe, grafikę i pliki wideo (również 3D),
 • tworzyć zaawansowane projekty graficzne i gry komputerowe,
 • testować bezpieczeństwo sieci komputerowych i urządzeń sieciowych oraz projektować stosowne systemy bezpieczeństwa.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • zaprojektować kompletny zestaw procedur bezpieczeństwa dla firmowej sieci komputerowej i/lub bezprzewodowej,
 • przeprowadzić analizę działania złożonej sieci teleinformatycznej i jakości świadczonych w niej usług,
 • projektować aplikacje na bazie platform programistycznych do automatycznego tworzenia kodu,
 • pracować w zespole i zarządzać złożonym projektem teleinformatycznym lub programistycznym,
 • prowadzić prace o charakterze badawczo-rozwojowym,
 • otworzyć własną firmę w branży IT, po wcześniejszym przygotowaniu planu biznesowego wraz z pomysłami na pozyskanie kapitału.

Praktyki

Po III roku studiów studenci Teleinformatyki odbywają 4-tygodniowe praktyki w firmie z branży IT. Może to być firma zajmująca się pisaniem aplikacji sieciowych/webowych, tworzeniem oprogramowania dla urządzeń sieciowych, projektowaniem i planowaniem sieci, wytwarzaniem i konfiguracją sprzętu sieciowego, bądź też być operator sieci, dostawca usług sieciowych czy firma specjalizująca się w administracji sieci. Praktyki mogą zostać zrealizowane w firmie w Krakowie lub poza Krakowem, możliwe są również praktyki zagraniczne. 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • programiści i projektanci oprogramowania,
 • inżynierowie i testerzy urządzeń sieciowych,
 • administratorzy sieci,
 • specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa,
 • trenerzy i szkoleniowcy z zakresu rozwiązań IT,
 • projektanci sieci,
 • analitycy danych,
 • projektanci grafiki i gier komputerowych,
 • kierownicy projektów IT,
 • właściciele start-upów.

Miejsca pracy

 • operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
 • firmy programistyczne, projektujące aplikacje informatyczne (sieciowe/webowe),
 • dostawcy usług i producenci sprzętu sieciowego,
 • firmy projektujące sieci teleinformatyczne,
 • firmy szkoleniowe z zakresu technologii IT,
 • niezależni konsultanci zajmujący się rozwiązaniami sieciowymi,
 • instytuty badawcze i działy R&D firm teleinformatycznych,
 • własne firmy.

      

Popularnymi firmami wybieranymi przez absolwentów Teleinformatyki są: Akamai, Cisco, Comarch, Delphi, DreamLab, Ericpol, Google, IBM, Motorola, Nokia i Samsung. Absolwenci tego kierunku chętnie zakładają też własne firmy, na początku zazwyczaj jako innowacyjne start-upy specjalizujące się w nowoczesnych technologiach IT.

      

Absolwenci Teleinformatyki nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy, to raczej praca szuka ich! Większość studentów Teleinformatyki pracuje już na III roku studiów