Informatyka i Ekonometria

Wydział Zarządzania

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • algebry liniowej, rachunku różniczkowego, podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, technologii informacyjnych, algorytmów i podstaw logiki, podstaw zarządzania, 
 • programowania komputerów, języków skryptowych i baz danych, rachunku całkowego i równań różnicowych, statystyki opisowej i ekonomicznej,
 • rachunku podobieństwa i statystyki matematycznej, finansów i rachunkowości, programowania obiektowego, zarządzania projektami, badań operacyjnych, ekonometrii i informatyki ekonomicznej, technik internetowych, ochrony własności intelektualnej,
 • analizy i projektowania systemów informatycznych, matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, elementów sztucznej inteligencji,
 • kryptografii, informatyki kognitywnej, języka obcego.


Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • metod ekonometrycznych, analizy wielowymiarowej, ekonomii matematycznej, inżynierii oprogramowania, informatycznych systemów zarządzania, metod i technik programowania, rynku pieniężnego i kapitałowego, metod pozyskiwania wiedzy z danych,
 • ekonometrii finansowej i dynamicznej, metod aktuarialnych, strategii inwestowania i finansowania firm, bezpieczeństwa w e-biznesie, zaawansowanych technik internetowych, prawa autorskiego,
 • prognozowania i symulacji komputerowej, ekonometrii wielowymiarowej, zarządzania ryzykiem, modelowania rynków finansowych, programowania urządzeń mobilnych, hurtowni danych, 
 • języka obcego, prowadzenia badań naukowych w informatyce i ekonometrii.

 

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • podjąć obowiązki analityka danych w organizacjach, w których stosuje się narzędzia informatyczne, matematyczne, statystyczne, ekonometryczne,
 • zarządzać sieciami informatycznymi, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych,
 • budować i identyfikować modele matematyczne, statystyczne i ekonometryczne dla potrzeb analizy danych i prognozowania.

 

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • twórczo działać i rozwiązywać złożone, interdyscyplinarne problemy z zakresu ekonomii, gospodarki i zarządzania, z wykorzystaniem informatycznych technik wspomagania decyzji oraz metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych,
 • prowadzić działalność biznesową w sektorze IT, realizować pracę zawodową w firmach informatycznych, doradczych, administracji oraz w gospodarce,
 • wykonywać szeroko pojętą działalność gospodarczą w tym jako ekonomista także w instytucjach publicznych i samorządowych,
 • znaleźć zatrudnienie w jednostkach badawczych, w których stosuje się narzędzia matematyczne, statystyczne, ekonometryczne i informatyczne,
 • wykorzystać umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa oraz do wykonywania prac zleconych przez zarząd przedsiębiorstwa lub instytucji, w której będzie zatrudniony.

 

Praktyki:

Praktyki dyplomowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 4 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. nabycie umiejętności obserwacji i analizy zjawisk i procesów w organizacji, współdziałania w grupie oraz przejmowania roli zawodowych, syntetyzowania wniosków wyniesionych z praktyki i przedstawiania ich w formie pisemnej oraz poruszania się na rynku pracy i w środowisku zawodowym.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. KGHM Polska Miedź, Comarch, REOIL, Gmina Miejska Kraków, Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business”, SGS Poland, Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Polskie Centrum Mediacji, ML System, T-MONT Jerzy Grabski i Wspólnicy.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów I stopnia mogą pracować jako:

 • analityk danych biznesowych,
 • wdrożeniowiec systemów IT dla zarządzania,
 • programista aplikacji biznesowych,
 • informatyk systemów BI,
 • specjalista modelowania ekonomicznego.


Absolwenci studiów II stopnia mogą pracować jako:

 • specjalista analizy danych,
 • projektant IT dla zarządzania,
 • konsultant systemów IT,
 • menedżer projektów IT,
 • specjalista e-biznesu.


Miejsca pracy:

 • firmy informatyczne,
 • przedsiębiorstwa wdrożeniowe,
 • banki, urzędy i inne instytucje,
 • firmy doradcze,
 • własna firma.


Wydział Zarządzania posiada wysoką kategorię naukową „A”. W innowacyjne badania angażowani są studenci, doktoranci i współpracujące z wydziałem przedsiębiorstwa, a ich wyniki prezentowane są na najważniejszych forach akademickich.