Elektronika i Telekomunikacja

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • matematyki, fizyki, elektrotechniki, ekonomii, przedsiębiorczości oraz języka obcego będącej podstawą przedmiotów kierunkowych,
 • elementów elektronicznych oraz budowy urządzeń elektronicznych, 
 • analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, mikroprocesorów i mikrokontrolerów jednokładnych, 
 • technik przesyłania sygnałów w łączach kablowych, światłowodowych oraz radiowych,
 • protokołów i urządzeń sieci komputerowych, 
 • programowania w językach: asembler, C, C++, Java, Python,
 • analizy sygnałów w środowisku Matlab,
 • systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania,
 • sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych, przetwarzania w chmurze,
 • urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych i optycznych, oraz uruchamiania, konfiguracji i utrzymania tych urządzeń.

     

Studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja kontynuują studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja – specjalność Systemy Wbudowane.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • testowania i niezawodności, EMC, bezpieczeństwa funkcjonalnego kierowania projektami,
 • systemów RTOS, architektur komputerów,
 • technik transmisji informacji, analizy QoS w sieciach,
 • bezpieczeństwa informacyjnego, kryptografii oraz wykrywania i zapobiegania zagrożeniom,
 • projektowania specjalizowanych układów analogowych i cyfrowych, także w postaci scalonej,
 • multimedialnych usług interaktywnych.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • projektować proste systemy elektroniczne oparte o specjalizowane analogowe i cyfrowe układy scalone, procesory oraz układy programowalne do zastosowań,
 • projektować proste układy i systemy sieciowe przeznaczone do różnych kanałów transmisyjnych i rodzajów przesyłanych danych,
 • korzystać z narzędzi pomiarowych (generatory sygnałowe i arbitralne, oscyloskopy, testery protokołów, analizatory widma i wektorowe, wysokorozdzielcze multimetry, komputerowe karty pomiarowe) i programowych w procesie budowy sieci teleinformatycznych,
 • potrafi przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk ruchowych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących, elementy tworzące sieci telekomunikacyjne,
 • konfigurować urządzenia i protokoły komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i radiowych) i rozległych (w szczególności optycznych) sieciach teleinformatycznych; 
 • administrować sieciami i systemami teleinformatycznymi oraz rozwiązywać pojawiające się w nich problemy,
 • implementować algorytmy i budować usługi dla sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, 
 • konfigurować urządzenia i dobierać protokoły do realizacji usług teleinformatycznych w sieciach komputerowych,  
 • prowadzić projekt metodami planowymi i zwinnymi.

Ponadto absolwent studiów II stopnia, specjalność potrafi:

 • projektować urządzenia z uwzględnieniem wymagań EMC, jakości usług QoS oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL) w tym: systemów multimedialnych, elektroniki przemysłowej i pokładowej pojazdów, urządzeń elektroniki medycznej, inteligentnych budynków i komunikacji bezprzewodowej,
 • projektować systemy transmisyjne, w tym: układy antenowe, sieci światłowodowe, dobierać protokoły komunikacyjne,
 • potrafi zaprojektować układy sensorowe: gazów, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, detektorów cząstek i pojedynczych fotonów.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metodyk projektowania urządzeń elektronicznych i układów scalonych, serwisowania urządzeń: automatyki, sieciach komputerowych, multimedialnych oraz poznanie procedur organizacji pracy. 

 

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Microsoft, Motorola Solutions, Fideltronik, COMARCH, Ericpol Telecom, Capgemini Polska, Software Mind, Bank Pekao SA, IBM Kraków Lab., ELSTA ELEKTRONIKA, CISCO Polska, Krakowski oddział Energy Micro AS, QUMAK, Orange Polska, Akamai, Nokia Solutions and Networks, Telekomunikacja Polska, Semihalf, Parasoft, EC System, AV System, Metronic AKP.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • projektanci i konstruktorzy urządzeń elektronicznych oraz układów scalonych
 • integratorzy systemów transmisji danych,
 • inżynierowie dozoru linii produkcyjnych,
 • inżynierowie serwisu urządzeń przemysłowych, multimedialnych, medycznych oraz systemów pokładowych pojazdów, systemów zabezpieczeń, 
 • specjaliści w zakresie wykonywania pomiarów, 
 • kierownicy projektów.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń elektronicznych, automatyki przemysłowej, inteligentnych budynków, systemów zabezpieczeń,
 • biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i serwisu urządzeń elektronicznych.

   

Elektronika daje także dobrą, intersującą pracę, według badań Centrum Karier AGH 98% absolwentów znajduje pracę do 3 miesięcy po skończeniu studiów, połowa studentów rozpoczyna staże zawodowe już w czasie ostatniego semestru nauki, po ukończeniu praktyk zawodowych, 86% deklaruje zgodność nabytych kwalifikacji z wykonywaną pracą.