e-Learning

Włączenie do prowadzonego przez wykładowcę kursu elementów online może mieć na uczelni dwie formy – wspierania albo zamiany zajęć na formę online.

  • Wspieranie to dołączenie elementów online do prowadzonych w tradycyjny sposób zajęć. Elementy te koncentrują się na pracy indywidualnej studenta.
  • Zamiana to przygotowanie pracy w środowisku online w taki sposób, że wykładowca realizuje godziny kontaktowe (interakcje prowadzącego ze studentami).


Formy wsparcia oferowane przez Centrum e-Learningu AGH:

  • Platforma UPeL, która pozwala na aktywizację studentów oraz ułatwia pracę np. poprzez usprawnienie procesu zbierania prac zaliczeniowych czy realizowania testów online;
  • Szkolenia i webinary;
  • Konsultacje.  

 

Szczegółowe informacje oraz procedury związane z e-Learningiem w AGH