Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024

Skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH - Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr inż. Ryszard Klempka (WEAIiIB)

dr hab. inż. Renata Słota, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Wacław Andrusikiewicz, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. inż. Sławomir Zimowski, prof. AGH (WIMiR)

dr hab. Krzysztof Rudol, prof. AGH (WMS)

dr hab. Tomasz Masłyk, prof. AGH (WH)

dr hab. inż. Anna Waśkowska, prof. AGH (WGGiOŚ)

Kinga Zasiadczyk URSS 

 

Obsługa administracyjna - mgr Małgorzata Bartyś