System antyplagiatowy

I. Informacje ogólne:

Jednym z elementów zapewnienia jakości kształcenia jest podejmowanie działań związanych z zapobieganiem plagiatom i ich wykrywaniem. W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wprowadzono obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programu antyplagiatowego. Z dniem 19 czerwca 2015 r. JM Rektor dopuścił do użytku Otwarty System Antyplagiatowy (OSA), który ma być narzędziem wspomagającym dla opiekunów prac dyplomowych w ocenie naruszania praw autorskich przez dyplomantów.

 

Prezentacja "Otwarty System Antyplagiatowy w AGH" mgr inż. Krzysztof Wojciechowski

 

II. Akty prawne i dokumenty związane z systemem antyplagiatowym:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668);

2. Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (obowiązujący od 1 października 2015 r.);

3. Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (obowiązujący od 1 października 2017 r.);

4. Pismo Okólne nr 4/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie w sprawie programu antyplagiatowego OSA

5. Zarządzanie nr 38/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA) w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

 

Interpretacja wyników