Jednym z elementów zapewnienia jakości kształcenia jest podejmowanie działań związanych z zapobieganiem plagiatom i ich wykrywaniem - systemy antyplagiatowe w AGH.