Studium Doskonalenia Dydaktycznego

Chcąc zapewnić wysoki poziom procesu kształcenia w AGH, dbając o wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych Rektor AGH zarządzeniem nr 33/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. powołał Studium Doskonalenia Dydaktycznego na Wydziale Humanistycznym. Celem Studium jest podnoszenie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych przez asystentów, lektorów, instruktorów zatrudnionych w AGH, a także doktorantów pierwszego roku studiów poprzez zobowiązanie do odbycia 75-godzinnego kursu kształcenia pedagogicznego.

Kształcenie pedagogiczne pracowników i doktorantów AGH rozpoczęło się z dniem 1 października 2010 r.

Plan i program szkolenia pedagogicznego uchwalany będzie przez Radę Wydziału Humanistycznego na podstawie stosownych zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, po zasięgnięciu opinii właściwych rzeczowo Komisji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Studium Doskonalenia Dydaktycznego dla Pracowników i Doktorantów (Wydział Humanistyczny).