Program ADAPTER

1 października 2018 r. Dział Spraw Studenckich AGH rozpocznie realizację dziewiątej edycji Programu adaptacyjnego ADAPTER dla studentów Akademii Górniczo–Hutniczej, który jest odpowiedzią Uczelni na obserwowany w ostatnich latach wzrost trudności adaptacyjnych u studentów rozpoczynających naukę.
Grupą docelową w pierwszej kolejności mieli być studenci I roku studiów, jednak szybko okazało się, że przygotowana przez organizatorów oferta Programu zainteresowała również studentów wyższych lat.


Proponowane są dwie niezależne od siebie formy pomocy i wsparcia: cykl warsztatów oraz indywidualne spotkania w Punkcie Konsultacyjnym, w trakcie których promowane są odpowiednie postawy studenckie i sposoby redukcji czynników ryzyka. Główny nacisk kładzie się na rozwiązanie problemów przystosowania do: nowego trybu nauki (samodyscypliny), nowego trybu życia studenckiego (w tym mieszkania w domach studenckich), prowadzenia własnego gospodarstwa (związanego z „wyjściem” z domu rodzinnego).
Wraz z pierwszą edycją Programu uruchomiona została strona internetowa www.adapter.agh.edu.pl, na której znajdują się wszystkie szczegółowe informacje, w tym cele i założenia, opis głównych elementów, dane kontaktowe, sposoby rejestracji na poszczególne elementy oraz bieżący harmonogram spotkań.


Program adaptacyjny ADAPTER stał się już rozpoznawalnym elementem, o którym się „mówi” w środowisku studenckim AGH. Informacja o nim dotarła nie tylko do studentów AGH, ale oferta znana jest również pracownikom wydziałów oraz jednostkom pozawydziałowym.