Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 - dr hab. inż. Jacek Tarasiuk (WFiIS)

WydziałImię i nazwiskoe-mail
WGiGdr hab. inż. Dariusz Fuksa fuksa@agh.edu.pl
WIMiIPdr hab. inż. Janusz Krawczyk jkrawcz@agh.edu.pl
WEAIiIBdr inż. Ryszard Klempka klempka@agh.edu.pl
WIEiTdr inż. Krzysztof Wajda wajda@kt.agh.edu.pl
WIMiRdr hab. inż. Ryszard Machnik machnik@agh.edu.pl
WGGiOŚdr hab. inż. Robert Duda duda@agh.edu.pl
WGGiIŚdr hab. inż. Robert Krzyżek rkrzyzek@agh.edu.pl
WIMiCdr inż. Wojciech Wons wwons@agh.edu.pl
WOdr inż. Magdalena Kawalec kawalec@agh.edu.pl
WMNdr hab. inż. Paweł Kwaśniewski kwas@agh.edu.pl
WWNiGdr hab. inż. Zbigniew Fąfara fafara@agh.edu.pl
WZdr inż. Krzysztof Posłuszny kposlusz@zarz.agh.edu.pl
WEiPprof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński jale@agh.edu.pl
WFiISdr hab. inż. Jakub Cieślak cieslak@fis.agh.edu.pl
WMSdr hab. Anna Żeromska zeromska@agh.edu.pl
WHdr Dorota Żuchowska-Skiba zuchowsk@wp.pl