Zalecenia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Zalecenie nr 1/2013 UZJK dotyczące umieszczenia w systemie Syllabus AGH modułów przeznaczonych dla więcej niż jednego wydziału.

 

Zalecenie nr 2/2013 UZJK dotyczące sposobu obliczania godzin kontaktowych w przypadku studiów stacjonarnych.

 

Zalecenie nr 3/2013 UZJK dotyczące przygotowania rocznego raportu samooceny z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na wydziale.

Załącznik nr 1 ROCZNY RAPORT SAMOOCENY (WZÓR)

Załącznik nr 2 ROCZNY RAPORT SAMOOCENY (INSTRUKCJA)

 

Zalecenie nr 1/2014 UZJK dotyczące ankietyzacji słuchaczy studiów podyplomowych.

Załącznik nr 1 Ankieta ogólna

Załącznik nr 2 Ankieta szczegółowa

 

Zalecenie nr 2/2014 UZJK dotyczące funkcjonowania Wydziałowych Zespołów Audytu Dydaktycznego.

 

Zalecenie nr 3/2014 UZJK dotyczące przygotowania rocznego raportu samooceny z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na wydziale.

Załącznik nr 1 ROCZNY RAPORT SAMOOCENY (WZÓR)

Załącznik nr 2 ROCZNY RAPORT SAMOOCENY (INSTRUKCJA)

 

Zalecenie nr 4/2014 UZJK dotyczące publikacji na stronach internetowych wydziałów informacji na temat jakości kształcenia.

 

Zalecenie nr 1/2015 UZJK dotyczące przygotowania rocznego raportu samooceny z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na wydziale.

Załącznik nr 1 ROCZNY RAPORT SAMOOCENY (WZÓR)

Załącznik nr 2 ROCZNY RAPORT SAMOOCENY (INSTRUKCJA)

 

Zalecenie nr 1/2016 UZJK dotyczące ankietyzacji słuchaczy studiów podyplomowych.

Załącznik nr 1 Ankieta ogólna

Załącznik nr 2 Ankieta szczegółowa

 

Zalecenie nr 2/2016 UZJK dotyczące przygotowania rocznego raportu samooceny z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na wydziale.

Załącznik nr 1 ROCZNY RAPORT SAMOOCENY (WZÓR)

Załącznik nr 2 ROCZNY RAPORT SAMOOCENY (INSTRUKCJA)

 

Zalecenie nr 3/2016 UZJK dotyczące propozycji aktywności, które mogłyby być nagradzane nagrodami Rektora za osiągnięcia dydaktyczne.

 

Zalecenie nr 1/2017 UZJK dotyczące dokumentacji kierunków i specjalności prowadzonych w języku angielskim, dostępnej w systemie Syllabus AGH.

 

Zalecenie nr 2/2017 UZJK dotyczące przygotowania rocznego raportu samooceny z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na wydziale.

Załącznik nr 1 ROCZNY RAPORT SAMOOCENY (WZÓR)

Załącznik nr 2 ROCZNY RAPORT SAMOOCENY (INSTRUKCJA)

 

Zalecenie nr 1/2018 UZJK dotyczące przygotowania rocznego raportu samooceny z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na wydziale.

Załącznik nr 1 ROCZNY RAPORT SAMOOCENY (WZÓR)

Załącznik nr 2 ROCZNY RAPORT SAMOOCENY (INSTRUKCJA)