Procedury tworzenia studiów wyższych - dokumenty

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie studiów

 

Uchwała nr 14/2019 Senatu AGH z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i ustalania programów studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Zarządzenie nr 15/2019 Rektora AGH z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

załącznik nr 1

załącznik nr 2