Procedury tworzenia studiów wyższych - dokumenty

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie studiów

 

Uchwała nr 179/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

 

Zarządzenie nr 5/2017 Rektora AGH z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4