Katalog dobrych praktyk

 

Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach

 

 

Przykłady dobrych praktyk, które wydziały mogą wykorzystywać w swoich działaniach, w zależności od potrzeb, możliwości lub specyfiki wydziału: