Ankietyzacja

ROK AKADEMICKI 2013/14

 

Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych dotyczących oceny obsługi administracyjnej na wydziale

Załącznik nr 1 WZORZEC RAPORTU

 

Harmonogram przeprowadzania pierwszej części badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale

 

Harmonogram przeprowadzania drugiej części badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale

 

Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale

Załącznik nr 1 WZORZEC RAPORTU

 

Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych wśród doktorantów

 

Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych dotyczących oceny osoby prowadzącej zajęcia przez studentów

Załącznik nr 1 WZORZEC RAPORTU

 

ROK AKADEMICKI 2014/15

 

Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych dotyczących oceny studiów podyplomowych

 

ROK AKADEMICKI 2015/16

 

Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów dotyczących oceny obsługi administracyjnej na wydziale

 

Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale

 

Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych wśród doktorantów

 

ROK AKADEMICKI 2016/17

 

Harmonogram przeprowadzania wśród nauczycieli akademickich badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale

 

Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych wśród doktorantów

 

ROK AKADEMICKI 2017/18

 

Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych wśród doktorantów

 

Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów dotyczących oceny obsługi administracyjnej na wydziale