Księga jakości AGH

Księga Jakości AGH jest jednym z instrumentów realizacji Uczelnianego Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zgodnie z zarządzeniem Rektora AGH jest to publicznie dostępne opracowanie zawierające:

 

o   zbiór wszystkich dokumentów prawnych dotyczących procesu kształcenia w Uczelni,

o   zbiór procedur obowiązujących w trakcie realizacji procesu kształcenia, w skład którego wchodzą wyodrębnione zarządzenia Rektora oraz zalecenia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,

o   katalog dobrych praktyk, będący zbiorem przykładów rozwiązań godnych naśladowania,

o   informacje na temat Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w AGH przeznaczone dla interesariuszy zewnętrznych, w szczególności dla kandydatów na studia, pracodawców i mediów.