KRK/PRK - Akty prawne

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

 

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie kryteriów oceny programowej

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie studiów

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

 

 

 

Uchwała nr 14/2019 Senatu AGH z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i ustalania programów studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Uchwała nr 57/2019 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Uchwała nr 140/2019 Senatu AGH z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora AGH z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie bazy Syllabus AGH

załącznik nr 1

 

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora AGH z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Zarządzenie nr 15/2019 Rektora AGH z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

załącznik nr 1  załącznik nr 2

 

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora AGH z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z wykorzystaniem e-learningu

 

Zarządzenie nr 42/2019 Rektora AGH z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunków studiów wyższych prowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

załącznik nr 1  załącznik nr 2