KRK/PRK - Akty prawne

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

 

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie kryteriów oceny programowej

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie studiów

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

 

 

Uchwała nr 70/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Uchwała nr 179/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

 

Uchwała nr 180/2018 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Zarządzenie nr 4/2017 Rektora AGH z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie bazy Syllabus AGH

załącznik nr 1   załącznik nr 2

 

Zarządzenie nr 5/2017 Rektora AGH z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

załącznik nr 1  załącznik nr 2  załącznik nr 3  załącznik nr 4

 

Zarządzenie Nr 6/2017 Rektora AGH z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć metodą e-learningu w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Zarządzenie nr 8/2017 Rektora AGH z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie