Dlaczego warto studiować w AGH?

Pakiet korzyści dla najlepszych maturzystów

Dla wybitnie uzdolnionych maturzystów AGH przygotowała dodatkowy pakiet korzyści, z którego od nowego roku będą mogli skorzystać najlepsi maturzyści oraz laureaci olimpiad stopnia centralnego. Wszyscy kandydaci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia mają zagwarantowane miejsce w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH. 

 

  • Dla najlepszych maturzystów bezpłatne miejsce w akademiku przez pierwszy rok studiów. 
  • Ponadto najzdolniejsi studenci I roku będą mogli skorzystać z indywidualnego programu studiów pod opieką tutora, wziąć udział w badaniach realizowanych przez uczelnię czy skorzystać z opcji wyjazdu na praktyki i staże.  

Wsparcie części tych działań będzie możliwe dzięki dotacji projakościowej MNiSW.

 

 

Jedna z największych uczelni technicznych w Polsce
Poprzez prowadzenie badań naukowych, których efektem są innowacyjne rozwiązania, napędzamy rozwój przemysłu i gospodarki Polski. AGH jest największą uczelnią techniczną w kraju – zarówno pod kątem liczby studentów, jak i samodzielnych pracowników nauki.

 

 

Szeroki profil kształcenia
Studenci zdobywają kwalifikacje na 62 różnorodnych kierunkach, w ponad 200 specjalnościach, na 16 wydziałach. W Akademii prowadzone są także studia doktoranckie i podyplomowe. Akademia oferuje unikalne studia (często o charakterze interdyscyplinarnym), które można dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

 

 

 

Doskonale wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza
Liczne rozwiązania opracowane przez naszych naukowców, które znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, świadczą o wiodącej roli Akademii Górniczo-Hutniczej w kształtowaniu polskiej i światowej gospodarki. Na przestrzeni lat 2005–2017 Akademia uzyskała ponad 800 praw wyłącznych (patenty, patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe oraz prawa ochronne na znaki towarowe).

 

 

Nauczanie w AGH ściśle związane jest z praktyką badawczą
Angażujemy studentów do aktywnego udziału w prowadzonych badaniach naukowych. Stawiamy na innowacyjność i współpracę w zakresie wymiany technologii. Naszymi partnerami są renomowane firmy z Polski i z zagranicy, które wysoko sobie cenią naszych absolwentów.

 

 

 

Współpraca krajowa i zagraniczna
Realizujemy obecnie ponad 500 umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi, stwarzając studentom możliwość wyjazdów zagranicznych oraz otrzymania podwójnego dyplomu. Współpraca krajowa obejmuje uczelnie i instytucje naukowe, jak również jednostki gospodarcze i opiera się na płaszczyźnie dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej.

 

 

Wysoka lokata w rankingach
AGH od lat plasuje się w ścisłej czołówce Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw”. W 2017 r. zajęliśmy VI miejsce w rankingu głównym oraz III miejsce wśród uczelni technicznych. O naszym profesjonalizmie świadczy również II miejsce w rankingu „Kuźnia prezesów” opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”.

 

 

 

Programy studiów uwzględniające potrzeby rynku pracy
92% absolwentów do pół roku od ukończenia studiów podjęło pracę bądź kontynuowało naukę. Liczba ta oddaje potencjał programowy uczelni oraz odzwierciedla jakość kształcenia. Zdobyte wykształcenie jest cenione przez pracodawców – zarówno w kraju, jak i za granicą. Więcej na temat absolwentów AGH na rynku pracy.

 

 

 

Wszechstronny rozwój
Na uczelni działa ponad 120 kół naukowych oraz kilkadziesiąt organizacji, w tym różnorodnych sekcji sportowych, które pozwalają naszym studentom rozwijać pasje i zainteresowania. Możliwości jest naprawdę wiele, poczynając od zespołów artystycznych poprzez różne formy rekreacji (turystyka piesza, rowerowa), na dość specjalistycznych agendach kończąc (kluby: wysokogórski, podwodny, speleologiczny, żeglarski).

 

 

Największe w Polsce Miasteczko Studenckie
Oferujemy studentom blisko 8000 miejsc w 20 domach studenckich. Na terenie Miasteczka oprócz domów studenckich znajdują się: punkty gastronomiczne, supermarket, kluby studenckie, boiska sportowe, korty tenisowe, Basen AGH oraz przychodnia medyczna.


Kandydaci przyjęci na I rok studiów I stopnia AGH mają gwarantowane miejsce w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH. Więcej informacji o rozdziale miejsc w akademikach.

 

 

AGH bez barier
Do potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowano windy, podjazdy, a także jeden z domów studenckich. Dodatkowe wsparcie zapewnia tłumacz języka migowego. Z myślą o rozwoju osób niepełnosprawnych prowadzone są również sekcje szermierki oraz koszykówki.

 

 

 

 

System pomocy materialnej
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne; stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi – to formy poprzez które wspieramy studentów.

 

 

 

 

Nowoczesna infrastruktura
Uczelnia dysponuje bogatą infrastrukturą, nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i naukowym, bazą mieszkaniową oraz doskonale wyposażonymi obiektami sportowymi. Łączna powierzchnia użytkowa budynków należących do AGH wynosi 350 000 m2.

 

 

 

 

Dbamy o sprawność fizyczną
Dzięki nowoczesnej bazie sportowej, w skład której wchodzą m.in. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Basen AGH, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, boiska do siatkówki oraz koszykówki, studenci i pracownicy mogą realizować sportowe pasje. Wspaniałe sukcesy, jakie odnoszą sportowcy AZS AGH Kraków na Akademickich Mistrzostw Polski – potwierdzają nasze możliwości.

 

 

Znakomita lokalizacja
Kampus akademicki AGH położony jest w centrum miasta, zaledwie 1 km od Rynku Głównego. O jego wyjątkowości w skali kraju świadczy fakt, iż wszystkie obiekty należące do Akademii położone są w jednej dzielnicy Krakowa, tworząc integralną całość. Bliskość Błoń oraz Parku im. dr. Henryka Jordana pozwala na aktywne spędzanie czasu w malowniczej, zielonej scenerii miasta.

 

 

Niepowtarzalna atmosfera
Studia w Krakowie stwarzają również możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta. Teatry, opera, filharmonia, muzea, liczne festiwale oraz wiele cennych zabytków jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce – tworzą niepowtarzalną atmosferę.