Kształcenie

AGH kształci na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych,  doktoranckich i podyplomowych, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.