Kształcenie

AGH kształci na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.

Od roku akademickiego 2007/2008 Akademia Górniczo-Hutnicza wprowadziła trzystopniowy system kształcenia (tzw. System Boloński):

  • I stopień (6-7 semestrów) kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata,
  • II stopień (3-4 semestry) kończący się uzyskaniem tytułu magistra,
  • III stopień – przygotowujący do samodzielnej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, i kończący się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

Studia w języku angielskim

W trosce o konkurencyjność naszej oferty edukacyjnej na międzynarodowym rynku edukacyjnym rozwijamy kształcenie w języku angielskim.

Studia podyplomowe i kursy dokształcające

Realizując ideę kształcenia ustawicznego AGH prowadzi ponad 100 kierunków studiów podyplomowych umożliwiając specjalistom podnoszenie swoich kwalifikacji.

e-Materiały

Otwarte zasoby edukacyjne oraz otwarte e-podręczniki akademickie AGH

AGH JUNIOR

AGH JUNIOR to projekt edukacyjny AGH, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów szkół podstawowych.

Uniwersytet Otwarty AGH

Działający od 1989 roku stanowi forum interdyscyplinarne, na którym setki wykładów wygłosili przedstawiciele nauki, parlamentu i samorządów.