30.09.2020

Środki na współpracę z niemieckimi naukowcami


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi 24 konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy zaproszeni przez badaczy z Polski mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe.

Do 30 września 2020 r. kandydatów do stypendium zgłaszać mogą polscy naukowcy. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4000 euro miesięcznie.

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. W celu zgłoszenia kandydata do stypendium należy wypełnić wniosek (w jęz. angielskim) w systemie informatycznym FNP. Wnioski oceniają niezależni recenzenci będący ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata. Laureatów wybiera zarząd Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kierując się ocenami recenzentów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2021 r.

Szczegółowe informacje