12.06.2019

Rozstrzygnięcie XVII Konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Henryka Czeczotta


Jury Konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Henryka Czeczotta rozstrzygnęło XVII edycję Konkursu i postanowiło w roku 2019 przyznać wyróżnienie dr. hab. inż. Markowi Rotkegelowi z Głównego Instytutu Górnictwa za Monografię pt. „Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych”.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!