18.02.2019

QuantERA: konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu technologii kwantowych


21 listopada 2019 r. międzynarodowa sieć QuantERA, koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki, ogłosiła drugi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. Budżet konkursu wynosi ok. 20 mln euro. Nabór wniosków potrwa do 18 lutego 2019 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

QuantERA to sieć łącząca 32 organizacje z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz stowarzyszonych z UE, finansująca badania w dziedzinie technologii kwantowych. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie Komisji Europejskiej i jest realizowana jako projekt typu ERA-NET Cofund, koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

QuantERA stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na międzynarodowe przedsięwzięcia naukowe oraz wspólną strategię finansowania badań w zakresie technologii kwantowych. Poprzez koordynację działań partnerów QuantERA zachęca środowisko naukowe do współpracy międzynarodowej i działa na rzecz wzmocnienia konkurencyjności badań europejskich na arenie światowej.

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej trezch grup badawczych pochodzących z przynajmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie (lista państw dostępna jest na stronie programu QuantERA). Tematyka pozostaje niezmienna i obejmuje pięć obszarów badań nad technologiami kwantowymi (quantum communication, quantum simulation, quantum computation, quantum information sciences, quantum metrology sensing and imaging).

Szczegółowe informacje o konkursie