30.04.2019

Podziel się swoją wiedzą – konkurs „Notatki w Internecie”


Już po raz 21 wystartował konkurs „Notatki w Internecie” organizowany przez AGH przy wsparciu Centrum e-Learningu AGH. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia 2019 r.

Zadanie konkursowe polega na nakręceniu filmu o tematyce naukowej i edukacyjnej z nauk przyrodniczych i ścisłych, trwającego minimum 3 a maksymalnie 10 minut. Film powinien mieć charakter edukacyjny, może np. wyjaśniać problem, zademonstrować zjawisko czy zilustrować jakiś proces. Film może być wykonywany przez kilkuosobowy zespół (maks. pięć osób). Jeden uczestnik lub zespół może przesłać jeden film.

Oceniająca filmy komisja weźmie pod uwagę: 

  • wartość edukacyjną i dydaktyczną materiału,
  • przydatność do ponownego wykorzystania i uniwersalność pracy,
  • oryginalność, pomysł i kreatywność w realizacji,
  • spójność przekazu z celem filmu,
  • sposób przekazania treści, narrację,
  • realizację filmu. 


W konkursie mogą wziąć udział studenci i studentki AGH lub uczniowie i uczennice liceów ogólnokształcących bądź techników.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 31 maja 2019 r.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone w ogólnodostępnych zasobach Open AGH.

Szczegółowe informacje