15.03.2021

Ogłoszenie konkursu SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze

Do 15 marca 2021 r. potrwa nabór wniosków do międzynarodowego konkursu dwustronnego SHENG 2 na finansowanie wspólnych projektów polskich i chińskich zespołów badawczych.


Konkurs SHENG 2 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz chińską agencję National Natural Science Foundation of China (NSFC), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Dzięki zakwalifikowaniu się można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły w ramach wspólnych projektów badawczych wynosi 25 mln zł.

Szczegółowe informacje

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Dział Obsługi Programów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów (COP).