31.12.2020

NCBR ogłasza konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy"


Konkurs skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Na konkurs przeznaczono 200 mln zł.

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

W konkursie dofinansowane mogą być projekty, których miejsca realizacji znajdują się zarówno w regionach lepiej, jak i słabiej rozwiniętych. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Wnioski przyjmowane będą od 6 maja do 31 grudnia br. Konkurs jest podzielony na trzy rundy:

  • I runda – od 6 maja do 5 czerwca 2020 r.,
  • II runda  – od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r.,
  • III runda  – od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. do godziny 12.00.


Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami, które dopuszczają szeroki zakres poprawy projektu w trakcie oceny. W tym konkursie spotkanie członków panelu z wnioskodawcą podczas oceny odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Konkurs ogłoszony jest w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Szczegółowe informacje