18.06.2020

NAWA ogłasza nabór wniosków w Programie im. Bekkera


Do 18 czerwca 2020 r. prowadzony jest nabór wniosków w III edycji Programu im. Mieczysława Bekkera ogłoszonego przez Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA).

Program im. Bekkera wspiera naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych. Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

W III edycji programu wizyty w zagranicznych ośrodkach naukowych będą mogły rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 r., a najpóźniej 1 października 2021 r.

Kontakt w sprawach Programu im. Bekkera:
Agnieszka Chmiel (e-mail: agnieszka.chmiel@nawa.gov.pl, tel.: 22 390 35 55)

Szczegółowe informacje

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy krajami. Jeśli realizacja projektów nie będzie możliwa w planowanych terminach, NAWA będzie dostosowywać ich harmonogram do zaistniałej sytuacji, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo beneficjentów programu, jak i obywateli Polski.