15.03.2017

„Mobliność Plus” po raz piąty

Stypendium w wysokości nawet 10 tys. zł miesięcznie na pobyt w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym mogą otrzymać naukowcy, którzy wezmą udział w piątej edycji programu „Mobilność Plus”, ogłoszonego przez resort nauki.


Program Mobilność Plus – organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ma pomóc młodym naukowcom do 35. roku życia w rozwoju kariery naukowej. Jego laureaci uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Laureaci mają szanse na stypendium w wysokości 10 tys. zł na miesiąc. W ramach programu finansowany jest również: pobyt za granicą małżonka i lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.

Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Nabór wniosków potrwa do 15 marca 2017 roku. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej.

 

Szczegółowe informacje