20.12.2018

Konkurs TANGO 3


Ruszył kolejny konkurs TANGO. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, dzięki którym zwiększy się stopień praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych. Budżet konkursu wynosi 40 mln zł. Nabór wniosków trwa od 14 czerwca do 20 grudnia 2018 r.

Wspólna inicjatywa podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencji - Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki ma na celu wzmocnienie współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców. Dzięki temu wprowadzenie na rynek nowych technologii, produktów czy usługi powinno być łatwiejsze.

Celem programu TANGO jest budowanie pomostu pomiędzy badaniami podstawowymi a stosowanymi i przemysłowymi. Wnioskodawcy mogą zatem uzyskać fundusze m.in. na tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem, opracowanie analiz rynkowych czy też zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i poszczególnych uczelni oraz osoby fizyczne. Dofinansowanie będzie stanowiło 100% wartości projektu, przy czym maksymalna wartość grantu nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł. O środki z NCBR mogą ubiegać się wyłącznie projekty dla których podstawą realizacji są projekty obejmujące badania podstawowe, finansowane w ramach jednego z następujących konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ.

Nabór wniosków prowadzony będzie w systemie elektronicznym OSF dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl w podziale na dwa etapy: 

  • etap I: od 14 czerwca do 21 września 2018 r. (do godz. 16.00);
  • etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do 20 grudnia 2018 r. (do godz. 16.00).


Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adres e-mail: tango@ncbr.gov.pl.

W Akademii Górniczo-Hutniczej konkursem TANGO 3 opiekuje się Dział Obsługi Projektów Krajowych.