16.10.2016

Konkurs „Popularyzator Nauki”


22 sierpnia 2016 r. ruszył nabór do 12. edycji konkursu „Popularyzator Nauki”. O nagrody w osobnych kategoriach zawalczą naukowcy, animatorzy, zespoły, instytucje oraz media. Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 października 2016 r.

W konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz portal PAP – Nauka w Polsce nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką.

W tym roku nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach, a spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła wybierze jednego laureata Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie kandydatowi (osobie, zespołowi, instytucji albo medium), który z pasją promuje naukę, dzieli się wiedzą oraz odsłania tajemnice współczesnej nauki w sposób przystępny, twórczy i skuteczny.

Kategorie konkursowe:

  • Naukowiec – w tej grupie rywalizować mogą osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi. Przyjmowane będą zgłoszenia naukowców, którzy popularyzują naukę wśród osób niezwiązanych z ich dziedziną.
  • Animator – do tej kategorii mogą zgłaszać się osoby nie mające stopnia doktora oraz doktorzy, którzy nie pracują jako naukowcy (nie są pracownikami naukowymi ani nauczycielami akademickimi). Do rywalizacji zaproszeni są także studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni czy osoby niezwiązane z instytucjami naukowymi.
  • Zespół – to nowość w tej edycji i szansa dla grupy osób wspólnie popularyzujących naukę, np. realizujących projekty popularnonaukowe. Do tej grupy mogą zgłaszać się także koła naukowe oraz grupy znajomych czy internautów wspólnie promujących naukę.
  • Instytucja – to kategoria, która powstała z myślą o instytucjach naukowych, pozanaukowych oraz przedsiębiorstwach. Dzięki niej osiągnięciami w promocji nauki będą mogły się pochwalić np. instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne firmy.
  • Media – w tej grupie mogą zawalczyć dziennikarze, media lub redakcje. Kandydować mogą też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe, np. blogerzy czy twórcy stron internetowych.

Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami, a w przypadku instytucji czy zespołów – za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Kandydata do nagrody może nominować każdy za zgodą zgłaszanego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.pap.pl/popularyzator-nauki/