17.04.2015

Konkurs na Najlepiej Publikującego Naukowca AGH


Informujemy, że 17 kwietnia 2015 r. upływa termin zgłoszeń do konkursu na Najlepiej Publikującego Naukowca Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

Ocenie konkursowej podlegają prace opublikowane w ostatnim roku kalendarzowym. Tytułem do nagrody są wyłącznie publikacje z najwyższą punktacją, 50 pkt. z wykazu czasopism naukowych podanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozpatrywane są wyłącznie publikacje z prawidłową afiliacją AGH. Nagrodę I stopnia otrzymuje autor publikacji naukowej w czasopiśmie Nature lub Science, niezależnie od liczby współautorów.

 

Konkurs skierowany jest do pracowników, dla których AGH jest pierwszym miejscem zatrudnienia.