20.01.2021

Interstudent 2021 – konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła XI edycję konkursu Interstudent, w którym nagradzani są najlepsi zagraniczni studenci zdobywający wykształcenie na polskich uczelniach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2021 r.

Konkurs Interstudent kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni”, którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim (kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości) oraz dobre wyniki w nauce.

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety (doc | pdf). Mogą je przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów.

Wypełnioną ankietę należy przesłać do organizatora drogą elektroniczna na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem „Interstudent 2021”.

Zwycięzców w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) wybierze kapituła konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2021 nastąpi w lutym podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, której gospodarzem będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Konkurs organizowany jest co roku pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP.

Szczegółowe informacje oraz regulamin