07.07.2021

GOSPOSTRATEG – VI konkurs (na projekty otwarte)


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło VI konkurs w programie GOSPOSTRATEG GOSPOSTRATEG – VI konkurs (na projekty otwarte) Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Data naboru kończy się 7 lipca 2021 r. (o godz. 16.00)

W konkursie mogą wziąć udział konsorcja (od min. 3 do maks. 5 podmiotów) składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz pomiotów wdrażających.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów (COP) – karta konkursu (pdf).

Szczegółowe informacje