06.05.2021

„Digital transformation for green energy transition” – I międzynarodowy konkurs ERA-NET ENERDIGIT

Rozpoczął się nabór wniosków do międzynarodowego konkursu na finansowanie badań z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych, zorganizowanego w ramach programu ERA-NET ENERDIGIT przez Joint Programming Platform Smart Energy Systems (JPP SES). Wnioskodawców obowiązuje rejestracja do 17 lutego 2021 r., a zamknięcie naboru nastąpi 6 maja 2021 r.


Celem konkursu jest między innymi:

  • wspieranie międzynarodowych działań w zakresie badań i innowacji prowadzących do transformacji sektora energetycznego w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw,
  • kształtowanie nowych międzynarodowych możliwości biznesowych i inwestycyjnych poprzez łączenie sektorów i rozwój nowych łańcuchów wartości w innowacyjnych i opłacalnych rozwiązaniach energetycznych.


Bierze w nim udział 18 krajów partnerskich, a wnioskodawcą może być:

  • przedsiębiorca  (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo)
  • grupa podmiotów (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + organizacja badawcza wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR.

Szczegółowe informacje