02.03.2020

„Bezpieczny Kraków” – nabór artykułów do publikacji


Do 2 marca 2020 r. studenci i doktoranci mogą przesyłać artykuły do publikacji na temat bezpiecznego miasta wydawanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w ramach realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018–2020 pn. Bezpieczny Kraków”.

Publikacja ma na celu:

  • promocję w krakowskim środowisku akademickim programu „Bezpieczny Kraków”, przyjętego uchwałą nr XCIII/2417/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r.,
  • aktywizację studentów do prowadzenia badań nad zagadnieniami związanymi z tworzeniem bezpiecznego miasta,
  • realizację celów programu „Bezpieczny Kraków” przy współpracy ze środowiskiem akademickim,
  • integrację działania przedstawicieli uczelni oraz podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem w mieście.

Regulamin zgłoszeniowy (plik pdf)
Wytyczne edytorskie (plik pdf)