Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkursy w AGH

Konkursy

Do 30 kwietnia 2024 r. można zgłaszać prace do XX Konkursu o Nagrodę im. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza.

Konkurs skierowany jest do pracowników i pracownic AGH.

Zgłaszane mogą być prace:

  • o wysokim poziomie naukowym obejmujące zagadnienia z zakresu hutnictwa i dziedzin bezpośrednio z nim związanych, zawierające wyraźne elementy nowości w stosunku do aktualnego stanu wiedzy w świecie,
  • indywidualne lub zespołowe,
  • opublikowane w okresie ostatnich czterech lat (wliczając rok ogłoszenia konkursu).

Jury może nie przyznać nagrody, jeżeli przedłożone prace nie reprezentują odpowiedniego poziomu naukowego.

Prace należy składać w Sekretariacie Katedry Plastycznej Przeróbki Metali (bud. B-4, I piętro, pokój 114).

Szczegółowy regulamin konkursu zawiera Zarządzenie nr 80/2021 Rektora AGH z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania „Nagród Imienia” w AGH.

Stopka