Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkursy w AGH

Konkursy

Do 28 września 2023 r. można aplikować do konkursu Twinning w ramach Horyzontu Europa. Celem Twinningu jest wzmocnienie działań związanych z budowaniem sieci współpracy pomiędzy instytucjami z krajów wideningowych (m.in. Polska), a wiodącymi jednostkami naukowymi. Beneficjenci tego konkursu mają podnieść profil badawczy swojej instytucji, poprawić rozwój pracowników ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie umiejętności administracyjnych i zarządczych związanych z realizacją projektów międzynarodowych.

W Twinningu istotny jest dobór partnerów konsorcjum – muszą to być minimum dwie organizacje partnerskie z różnych państw członkowskich UE lub stowarzyszonych z Horyzontem Europa. Co więcej, te instytucje powinny być znane i szanowane w środowisku naukowym. Innymi słowy, należy zaprosić do współpracy najlepsze ośrodki z danej dziedziny naukowej.

W ramach projektu należy zaplanować niewielki komponent badawczy, którego budżet nie może przekroczyć 30% całkowitej dotacji, a także działania takie jak: krótkoterminowe wymiany pracowników, wizyty ekspertów, szkolenia, warsztaty, udział w konferencjach, rozpowszechnianie wyników badań i działania informacyjne.

Warto dodać, że Komisja Europejska przewidziała dwie ścieżki tematyczne do wyboru: Bottom-up (temat dowolny) lub Green Deal (obejmujący zagadnienia takiej jak: climate research, green technologies, renewable energy, sustainable mobility, biodiversity research, sustainable use of natural resources). Obie ścieżki zachowują te same cele (ogólne), zakres i oczekiwane skutki.

Twinning może stać się ogromną szansą dla polskich jednostek naukowych, które chciałyby nawiązać międzynarodową współpracę z najlepszymi ośrodkami naukowymi, by w relatywnie krótkim czasie rozwinąć potencjał badawczy i polepszyć umiejętności administracyjne w swojej instytucji.

Informacje podstawowe:

  • typ działania – Coordination and Support Actions.
  • czas trwania projektu – do 3 lat.
  • budżet pojedynczego projektu – 0,8 do 1,50 mln EUR.
  • finansowanie – lump sum (ryczałt).

Data rejestracji w systemie e-COP upływa 21 września br.

Obsługę konkursu w COP AGH prowadzi Aleksandra Wcisło (e-mail: awcislo(at)agh.edu.pl, tel. 33 82) z Działu Obsługi Programów Międzynarodowych.

Link do systemu e-cop 
Szczegółowe informacje o konkursie

Stopka