09.06.2021

Seminarium z cyklu „Forum Jakości” Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Polska Komisja Akredytacyjna zaprasza do udziału w seminarium z cyklu „Forum Jakości” pt.: Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej. Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca 2021 r. w godz. 8.30–19.10 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Seminarium skierowane jest do społeczności akademickiej: nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników administracyjnych. Intencją PKA, jako organizatora wydarzenia, jest zgromadzenie szerokiej grupy uczestników zainteresowanych współpracą na rzecz zapewnienia oraz doskonalenia jakości kształcenia w Polsce.

Rejestracji można dokonać do 7 czerwca br. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
Liczba uczestników jest ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny.
Aktualne informacje dotyczące wydarzenia będą publikowane na stronie internetowej www.pka.edu.pl.