08.06.2021

Polish Process Mining Day


8 czerwca 2021 r. odbędzie się Polish Process Mining Day – pierwsze w Polsce wydarzenie skoncentrowane wokół tematyki process mining, czyli zaawansowanej analityki procesowej opartej o logi z systemów IT. Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (dawny Wydział Górnictwa i Geoinżynierii).

Sprawne procesy biznesowe mają ogromne znaczenie dla sprawnej działalności przedsiębiorstwa. W przeszłości zbieranie danych o procesach oraz ich analiza były bardzo czasochłonne i wiązały się z różnymi ograniczeniami. Process mining stanowi całkowicie nowe podejście do analizy procesów. Pozwala na wykorzystanie ogromnej ilości danych z logów systemów IT. Modele procesów są generowane automatycznie i nie trzeba ich rysować ręcznie. To nie tylko oszczędność czasu, ale także całkowicie nowe możliwości analizy. Z tego powodu w ostatnich latach process mining zyskuje na popularności wśród dużych przedsiębiorstw.

Jednym z prelegentów Polish Process Mining Day będzie dr hab. inż. Edyty Brzychczy, prof. AGH z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, która kieruje na uczelni zespołem Data & Process Mining Group zajmującym się wykorzystaniem danych i algorytmów do optymalizacji procesów biznesowych. Zespół kształci studentów w obszarze process mining, prowadzi badania naukowe oraz współpracuje z firmami dostarczającymi rozwiązania w tym zakresie.

Dr hab. inż. Edyty Brzychczy, prof. AGH opowie w jaki sposób process mining jest wykorzystywany do poprawy procesów biznesowych oraz przybliży najnowsze trendy, takie jak Process Mining 2.0 oraz Digital Twins.

Tematyka Polish Process Mining Day:

  • Czym jest process mining?
  • Jakie są typowe use case?
  • Jaką wartość można wygenerować dzięki process mining?
  • Praktyczne przykłady zrealizowanych wdrożeń
  • Jakie narzędzia są dostępne na rynku?

Agenda wydarzenia, profile prelegentów oraz rejestracja