28.06.2021

Kongres IEEE CEC


W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2021 r. w formie wirtualnej odbędzie się kongres IEEE CEC 2021, którego AGH jest współorganizatorem. To jedno z trzech najważniejszych wydarzeń organizowanych przez IEEE Computational Intelligence Society.

Konferencja IEE CEC zgromadzi znaczącą liczbę naukowców z najlepszych uniwersytetów i instytutów badawczych na świecie zajmujących się zaawansowanymi badaniami w zakresie sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem metod inteligencji obliczeniowej oraz obliczeń ewolucyjnych.

Data

28 czerwca – 1 lipca 2021 r.

Organizatorzy

  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji
  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
  • Politechnika Warszawska, Wydział matematyki i Nauk Informacyjnych

Kontakt

cec2021@mini.pw.edu.pl

WWW

https://cec2021.mini.pw.edu.pl/