01.07.2021

FENS2021 – Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych


Forma

on-line

Data

1-3 lipca 2021 r.

Organizatorzy

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Kontakt

dr hab. inż. Krzysztof Malarz (e-mail: malarz@agh.edu.pl)

WWW

http://fens2021.fis.agh.edu.pl/