24.09.2013

XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej SIM 2013


Miejsce konferencji:

Kraków - Krynica

Data konferencji:

24-27 września 2013

Organizator:

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Osoba odpowiedzialna:

Prof. dr hab. inż Jerzy Pacyna

Strona konferencji:

www.sim.agh.edu.pl