23.06.2013

Warsztaty Doktoranckie WD2013


Miejsce konferencji:

Poronin, Ośrodek Wypoczynkowy Limba

Data konferencji:

23-26 czerwca 2013 r.

Organizator:

Wydział Elektrotechniki i Informatyki PL, Instytut Elektrotechniki oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Mikołaj Skowron

Strona konferencji:

http://phdw.pollub.pl