30.08.2021

VIII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego


VIII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego odbędzie się w dniach 30 sierpnia – 1 września 2021 r. w Rawie Mazowieckiej.

Podczas szkolenia szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie zagadnień związanych z:

  • bezpiecznym wydobywaniem kopalin i minimalizacją zagrożeń naturalnych,
  • polityką surowcową kraju i problematyką dostępu do złóż,
  • najnowszymi uregulowaniami prawnymi w odkrywkowej działalności górniczej,
  • prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych,
  • uzyskiwaniem decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych,
  • nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w kopalniach surowców skalnych i w kopalniach węgla brunatnego,
  • rekultywacją i rewitalizacją terenów pogórniczych.

Miejsce

Rawa Mazowiecka, hotel OSSA Conference&SPA

Data

30 sierpnia – 1 września 2021 r.

Organizatorzy

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy
Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”
Sekcja Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk
Główna Komisja ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG
Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych

Kontakt

szkolago@agh.edu.pl

WWW

http://www.sgo.agh.edu.pl/