14.09.2020

VIII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego – zmiana terminu


W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego komitet organizacyjny VIII Szkoły Górnictwa Odkrywkowego podjął decyzję o przeniesieniu konferencji na 7–9 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje