14.06.2020

The 11th International Conference on Image Analysis and Stereology in Materials STERMAT'2020


The 11th International Conference on Image Analysis and Stereology in Materials STERMAT'2020 odbędzie się w dniach 14-17 czerwca 2020 roku w Hotelu STOK w Wiśle. Konferencja jest cyklicznie organizowana co 4 lata pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego.

Celem konferencji jest rozwijanie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie stereologii, rozumianej jako dyscyplina nauki zajmująca się badaniem i przetwarzaniem informacji pochodzącej z obrazów. Stereologia korzysta z metod m.in. geometrii stochastycznej, morfologii matematycznej, mikroskopii, tomografii, fotogrametrii itp.

Tematyka wydarzenia obejmuje, ale jednocześnie nie jest ograniczona do następujących obszarów:

  • zastosowanie stereologii i metod analizy obrazu w inżynierii materiałowej, naukach biologicznych, medycynie;
  • postęp w mikroskopii;
  • algorytmy przetwarzania obrazu;
  • stereologia teoretyczna;
  • modelowanie 3D.

W ramach konferencji planowana jest również Sesja Młodych Stereologów.

Uczestnikami STERMATU są zarówno krajowi, jak i zagraniczni goście reprezentujący uczelnie przy jednoczesnym udziale przedstawicieli przemysłu zaangażowanych w prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (R&D).

Abstrakty prezentowanych prac (wykłady i postery) będą zamieszczone w Materiałach Konferencyjnych.

Zaakceptowane prace zostaną poddane recenzji i będą publikowane w następujących czasopismach:

  • Archives of Metallurgy and Materials,
  • Archives of Materials Science and Engineering,
  • Practical Metallography (Praktische Metallographie),
  • Image Analysis & Stereology.

Przewodniczącą konferencji jest dr inż. Agnieszka Szczotok, Prezes Polskiego Towarzystwa Stereologicznego.

Miejsce

Hotel STOK**** w Wiśle

Data

14-17 czerwca 2020 r.

Organizator

Polskie Towarzystwa Stereologiczne

Kontakt

dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja (e-mail: jap@agh.edu.pl)
dr inż. Agnieszka Szczotok (e-mail: a.szczotok@gmail.com)

WWW

HTTPS://WWW.STEREOLOGY.PL/STERMAT-2020