18.03.2021

Odpowiedzialnie o nauce, biznesie i rozwoju

18 marca 2021 r. odbędzie się konferencja online pt. „Firma-Idea: Odpowiedzialnie o nauce, biznesie i rozwoju”, poświęcona rozwijaniu współpracy nauki z biznesem, a organizowana w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour i projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”.


Organizatorzy postarają się odpowiedzieć na pytania związane ze społeczną odpowiedzialnością uczelni, rozumianą nie tylko jako rozwijanie postaw etycznych czy otwarcie się na potrzeby środowiska naturalnego, ale także budowanie relacji z otoczeniem: instytucjami publicznymi, biznesem, organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem.

Prelegentami będą zarówno przedstawiciele administracji rządowej, szkół wyższych – wśród nich dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH z Wydziału Zarządzania i dr inż. Arkadiusz Szmal z Centrum Transferu Technologii AGH, instytutów naukowych i badawczych, jak i przedsiębiorców. Zostaną zaprezentowane dobre przykłady przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i nakierowanych na rozwój społeczności akademickiej.

Formularz rejestracyjny, aktualny program konferencji oraz biogramy prelegentów można znaleźć na stronie https://oees.pl/odpowiedzialnie-o-nauce/.

Live streaming będzie prowadzony na: