07.09.2017

Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój


W dniach 7-8 września 2017 r. odbędzie się IX konferencja Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój. Wydarzenie, które objęte jest patronatem Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki, odbywa się w ramach obchodów 25-lecia powołania Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla.

Konferencja ma na celu wymianę informacji o badaniach, a także ich wdrożeniach w zakresie szeroko pojętej ochrony i inżynierii środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Obrady ekspertów i decydentów w skali regionalnej skupią się na rozwoju współpracy interdyscyplinarnej, a także wokół następujących zagadnień: 

  • ochrona powietrza,
  • ochrona wody,
  • ochrona gleby,
  • zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym recykling),
  • ograniczenie negatywnych oddziaływań transportu na środowisko,
  • zdrowie człowieka, całokształt środków wpływających na polepszenie warunków pracy, zamieszkania i wypoczynku (w tym ekoturystyki),
  • ograniczenie ujemnych oddziaływań fal elektromagnetycznych na organizmy żywe,
  • badania, projektowanie i eksploatacja nowoczesnych urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska z uwzględnieniem monitoringu,
  • odnawialne źródła energii.

 

Miejsce

Konferencja rozpocznie się sesją plenarną w Auli AGH (Kraków, al. Mickiewicza 30, bud. A-0). Następnie obrady zostaną przeniesione do Hotelu & SPA Kocierz (Targanice, ul. Beskidzka 206).

Data

7-8 września 2017 r.

Organizator

Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla

Kontakt

Katarzyna Kościuszko (tel. 12 617 39 22, e-mail: szkola@imir.agh.edu.pl)

WWW

szkola.imir.agh.edu.pl/konferencja/