18.09.2017

„Science for the Future” – konferencja


18 września 2017 r. na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji odbędzie się konferencja „Science for the Future”.

Tematem przewodnim spotkania będzie rosnące znaczenie interdyscyplinarnych badań stosowanych, które są istotne dla rozwoju gospodarczego oraz przyczyniają się do rozwoju nauki w obszarze technologii informacyjnych. Bodziec do organizacji konferencji stanowią nowe modele współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a przedsiębiorstwami, wynikające z nowych sposobów finansowania nauki w Polsce oraz rozwijania koncepcji kształcenia dualnego.

Wydarzenie odbędzie się po raz pierwszy i skierowane jest do przedstawicieli nauki i biznesu reprezentujących takie dziedziny nauki jak: informatyka, elektronika i telekomunikacja. Konferencja ma na celu m.in. wymianę opinii o nowej roli tych dyscyplin w rozwoju nauki i gospodarki. W programie przewidziana jest również część wystawiennicza, w której firmy będą mogły zaprezentować obszary swoich działań oraz przedstawić najnowsze osiągnięcia.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawują: Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, Stowarzyszenie Top500 Innovators oraz Komisja Fulbrighta.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza, ul. Kawiory 21, pawilon D - 17

Data

18 września 2017 r.

Organizator

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Osoba do kontaktu

dr inż. Artur Rydosz (e-mail: rydosz@agh.edu.pl)

WWW

http://s4f.agh.edu.pl/pl/