13.09.2020

Metal Forming 2020


W dniach 13-17 września 2020 r. w formie wirtualnej odbędzie się jedna z wiodących na świecie konferencji poświęconych tematyce przeróbki metali – 18th International Conference on Metal Forming 2020 (Metal Forming 2020), która została objęta honorowym patronatem Rektora AGH oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

W tym roku, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, konferencja odbędzie się w odmiennej od dotychczasowej formie – jako e-konferencja. Tematyka wydarzenia obejmuje zagadnienia związane z innowacjami dotyczącymi przeróbki plastycznej metali – zarówno z zakresu procesu, technologii jak i teoretycznych podstaw odkształcania metali, inżynierii materiałowej i wspomagania komputerowego. Wydarzenie stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najnowszych osiągnięć w przetwórstwie metali dla nauki i przemysłu.

Międzynarodowy Komitet Naukowy konferencji liczy ponad 60 osób. Organizatorzy spodziewają się ponad 200 referatów, głównie z zagranicy. Podczas wydarzenia wygłoszone zostaną referaty plenarne, których autorami są wybitni naukowcy i przedstawiciele światowego przemysłu metalurgicznego. W ramach konferencji zaplanowano również minisympozjum honorujące profesora Reinera Koppa, doktora honoris causa AGH, z okazji jego 80. urodzin. Profesor Kopp był wieloletnim dyrektorem Instytutu Przeróbki Plastycznej w RWTH Aachen (Niemcy) i przez wiele lat współpracował z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.

Konferencja Metal Forming posiada ugruntowaną, długoletnią pozycję w świecie, jej uczestnicy reprezentują czołowe światowe i krajowe uczelnie oraz przemysł zaangażowany w prowadzenie działalności badawczej.

Zrecenzowane i zaakceptowane prace zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma „Procedia Manufacturing” wydawanym przez Elsevier.

Przewodniczącymi konferencji są dr hab. Danuta Szeliga i dr hab. inż. Krzysztof Muszka z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę. Konferencja została również zakwalifikowana do wsparcia finansowego w ramach programu „Krakowskie Konferencje Naukowe”, który jest organizowany przez Polską Akademię Umiejętności.

Konferencja Metal Forming jest organizowana przez AGH od 1974 r. W latach 1994–2010 wydarzenie było organizowane co dwa lata przez AGH i University of Birmingham w UK (naprzemiennie w Krakowie i Birmingham). W 2010 r. University of Birmingham zostało zastąpione przez University of Toyohashi (Japonia). Natomiast w roku 2012 Metal Forming zorganizowano w AGH wspólnie z University of Toyohashi i University of Palermo. Kolejne edycje miały miejsce w Palermo we Włoszech w 2014 r., AGH w 2016 r. oraz w Tohoyashi w Japonii w 2018 r.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza (e-konferencja)

Data

13-17 września 2020 r.

Organizator

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Kontakt

dr hab. Danuta Szeliga (szeliga@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzysztof Muszka (muszka@agh.edu.pl)

WWW

http://metalforming.agh.edu.pl/