12.12.2020

Kulturowe oraz społeczne aspekty reklamy i marketingu – konferencja online


Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH oraz Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury” zapraszają na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową „Kulturowe oraz społeczne aspekty reklamy i marketingu”, która odbędzie się w dniach 12–13 grudnia 2020 na Wydziale Humanistycznym AGH (w formule zdalnej). Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 28 listopada 2020 r.

Organizatorzy zapraszają do czynnego i biernego udziału w konferencji osoby związane z socjologią, kulturoznawstwem, marketingiem i zarządzaniem, naukami o mediach, językoznawstwem, literaturoznawstwem, pedagogiką, antropologią kulturową, naukami o sztuce, filologią, prawem, psychologią, politologią oraz pozostałymi naukami humanistycznymi i społecznymi.

W zakresie tematycznym konferencji mieszczą się referaty dotyczące szeroko pojętych zagadnień związanych z reklamą i marketingiem, dotyczące na przykład:

 • historii reklamy i marketingu,
 • analizy i interpretacji wybranych komunikatów reklamowych,
 • storytellingu w reklamie,
 • językowych aspektów reklamy,
 • intertekstualności oraz konwergencji mediów w obszarze marketingu,
 • klipów reklamowych jako dzieł audiowizualnych,
 • oddolnych postaw wobec reklamy (np. taktyki oporu, partyzantka semiotyczna),
 • psychologicznych aspektów reklamy,
 • marketingu politycznego,
 • nowych form marketingu (np. marketing online, marketing partyzancki),
 • prawnych uwarunkowań reklamy i marketingu,
 • społecznej odpowiedzialności reklamy oraz jej aspektów etycznych,
 • kultury (w tym organizacyjnej) podmiotów związanych z reklamą,
 • różnic kulturowych wpływających na treść i formę reklamy.


Czynni uczestnicy konferencji będą mieć możliwość opublikowania swoich referatów w punktowanej monografii naukowej.

Szczegółowe informacje