11.03.2015

Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy – KU KDM'15


Miejsce:

Zakopane

Data:

11 - 13 marca 2015 r.

Organizator:

ACK CYFRONET

Osoba kontaktowa:

dr Mariusz Sterzel

WWW:

www.cyfronet.krakow.pl/kdm15/